Personakt

Vibjörn Ersson

Båtsman.

Död:före 1660.

Barn med Brita Eriksdotter (1621? - 1675)

Barn:
Ingegerd Vibjörnsdotter (1651 - 1720)

Noteringar

Enligt källan:

"Levde 1643 i Dingersjö, Njurunda (Y). i Rotvik, Njurunda (Y). Dömd till böter 1643 för att ha medverkat till att skada 20 "hegn bandh" i Juni. Dömd 1649 att plikta i kistan "En tima" för att ha beskyllt en Skedlobo för att olovandes ha använt hans häst. Av Stockholms hovrätt 1651 dömd för delaktighet i stöld av en oxe från kapellanen i Njurunda. Dömd 1653 och 1654 till böter för vägrad inställelse vid tinget. Tillerkänd 1656 4 alnar vadmal om året av Lars Nilsson. Tillerkänns 1657 tillsammans med sin hustru en slåtteräng till följd av arvstvist mellan hustrun och dennes broder.

Bosatt i Rotvik, Njurunda (Y). Följande högmålssak förekom vid tinget i Njurunda 1651: Högmåls Sach aff Medhelpadh. Som aff den Högtberömliga Konungzl. Hoffrätten i Ståckholm i detta åhr 1651 om Peer Peersson i Stånge och Wibiörn Erichsson i Rootwijk, vtjh Niurunde Sochn, huilka både een Oxe af Cappellanen i Niurunde, Wellärde Herr Jöns Suenonis, afhändt och Stulit hafwa, resoluterat ähr, som Welb:ne Landzhöfdningens, ankombne skrifwelse her om förmäler, doch ingen datum antecknat på huilken Sak Resolverat ähr - Resolutio: Pedher Pedhersson och Wibiörn Erichsson, skola bötha så myckiet som Tiufnan Treedubbelt werd ähr, eller slåtz i Jern och arbeta eller Twåå gånger löpa gatulopp. Oxen ähr werderat för 6 Daler s[ilfwer]m[yn]tt. Bliffuer deras bötter tillhopa 18 Dr Smtt."


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
<1660 Död före 1660