Personakt

Jon Eriksson Sparf

Präst, Kyrkoherde. Blev högst 60 år.

Född:1500. [1]
Död:1560. [1]

Barn med ?

Barn:
Erik Jonsson Sparf (1540 - 1607)

Noteringar

Herr Jon (Joghen) Erichson (Sparf) [1533-48], var socknepräst i Hammerdal, då skattinget om Vårfruafton purificationis (1 febr.) 1533 hölls i Hammerdals prästgård i närvaro af landets dåvarande länsherre, riddaren Vincentius Lunge. (DN 14 n. 717.) Han deltog såsom bisittare i en dom ang. khdens i Undersåker rätt till halfva fisket i Laxån år 1548. Enligt traditionen skulle hans evangeliska predikningar illa tålts af åhörarne, som vid något tillfälle jagade honom ur kyrkan till prästgården. Då han äfven där ofredades, retirerade han till ett loft, beväpnad med en dalbila, med hvilken han högg och försvarade sig mot de anfallande. När församlingsborna häröfver klagade hos biskopen i Trondhjem, lär han svarat: »En herde måste märka sina får, på det att han desto bättre kan känna dem igen». Att han varit 4 gånger gift och haft 24 barn hör väl till de illvilliga utläggningar, för hvilka de lutherska prästerna vanligen voro föremål i reformationens brytningstid.

Källa: www.jenson.se/000/0007/529.htm

I annan källa: genealogi.famlundberg.com/template.php?ID=I3450&PROBAND=I9547

Herr Jon var den förste evangelisk-lutherska prästen i Hammerdal. Vid ett tillfälle hade hanjagats ut ur kyrkan och måste försvara sig med en dalbila på ett loft. När församlingsbornahäröver klagade hos biskopen i Trondheim, lär han ha svarat: "En herde måste märka sina fårpå det att han desto bättre kan känna dem igen". Nämns i herdaminnet som kyrkoherde iHammerdal 1533 - 1548, men ska enligt andra uppgifter också varit präst 1548 - 1560, dåsonen Elias Jonae Sparf tog över. Enligt Hm är dock Jon Larsson kyrkoherde i Hammerdal1553 - 1571. Kallades herr Jon, sägs ha varit gift 4 gånger och blivit far till 24 barn, men dethör väl till de illvilliga utläggningar, för vilka de lutherska prästerna vanligen voro föremål ireformationens brytningstid. (Källa: Herdaminne för Härnösands stift, Leonard Bygdén)

Herr Jon var den störste skattebetalaren i Hammerdals tingslag enligt 1540-talets jordebok.Därhar han ställt till oreda för sena tiders forskare, som inte uppmärksammat att han skattade förbåde Prästbordet och Mo. Herr Jon betalade 11 skinn i skatt. Uppgifterna i nedanståendekrönika säger att han var sockenpräst åren 1533-1548. (Källa: Hammerdalskrönikan 1974)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1500 Födelse 1500 [1]
1540 Sonen Erik Jonsson Sparf föds 1540 Hammerdal (Z) [2]
1560 Död 1560 [1]

Källor

[1]http://home.online.no/~oddheltu/slektssi/fam00724.html
  
[2]http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=janeur&id=I45326